เทนนิส

เทนนิส (Tennis)

ประวัติของกีฬา เทนนิส เริ่มต้นด้วยการที่นักบวชชาวฝรั่งเศสได้เริ่มเล่นเกม Paume ซึ่งแปลว่าฝ่ามือบนสนาม แต่แทนที่จะตีด้วยไม้แร็คเก็ตนั้น นักบวชนั้นได้ใช้มือของตัวเองตีลูกเทนนิส จนในที่สุด Paume ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็น Jeu de Paume (“Game of the Palm”) โดยเป็นการเล่นที่ใช้ไม้แร็คเก็ต 

อ่านเพิ่มเติม