พนันไก่ชน

พนันไก่ชน

พนันไก่ชน คือ การตีไก่ชน ซึ่งเป็นการพนันพื้นบ้าน โดยการใช้ไก่ชนสายพันธุ์ต่าง ๆ 2 ตัว เข้าต่อสู้กัน จา…

อ่านเพิ่มเติม
ชนโค

พนันชนโค

ชนโค คือ กีฬาพื้นเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยจะให้โคหนุ่มที่แข็งแรง 2 ตัวเข้าต่อสู้กัน โดยกีฬาชนโคเ…

อ่านเพิ่มเติม
พนันกัดปลา

พนันกัดปลา

การพนันพื้นบ้านที่ใช้ “ปลากัด” ปลาสายพันธุ์นักสู้ของไทย 2 ตัว มากัดกันเพื่อหาผู้ชนะ โดยจะมีการเปิดวา…

อ่านเพิ่มเติม