Fallout Shelter

Fallout Shelter เป็นเกมผจญภัยที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของผู้เล่นหลาย ๆ คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องสร้างฐานทัพหรืออุโมงค์ในใต้ดิน รวมถึงต้องให้การดูแลกับเหล่าคนที่อยู่ในฐานของตัวผู้เล่น และต้องให้ทั้งความสุขและความปลอดภัย ป้องกันจากอันตรายต่าง ๆ

ทำความรู้จักกับเกม Fallout Shelter

เกม Fallout Shelter เป็นเกมที่เกี่ยวกับการจำลองเหตุการณ์และสร้างฐานลับหรืออุโมงค์ในใต้ดิน และองค์ประกอบในฐานลับจะต้องมีทรัพยากรณ์ที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้รอดชีวิตที่มาอาศัยอยู่ในฐานลับของตัวผู้เล่น แล้วผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีห้องนิรภัย ห้องไฟฟ้า ห้องทดลอง ลิฟต์ ห้องที่มีไว้สำหรับอาศัย ห้องอาหาร ห้องอาบน้ำ และห้องอื่น ๆ ที่ให้ความสะดวกสบายในอุโมงค์ที่อยู่ใต้ดินซึ่งความลึกจากพื้นถึงใต้ดินนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ฟุต ผู้เล่นจะต้องสร้างอาชีพให้กับสมาชิกที่อยู่ในฐานของผู้เล่นตามความถนัดของแต่ละคน

เกม Fallout Shelter มีคุณสมบัติอย่างไร

  1. ตัวเกมเป็นภาพสองมิติ เป็นแนวการ์ตูนซึ่งสามารถเล่นได้ไม่จำกัดเพศและอายุ
  2. มีห้องที่ทันสมัยทั้งห้องไฟฟ้า ห้องทดลอง ห้องที่มีไว้สำหรับอาศัย ห้องอาหาร ห้องอาบน้ำ ลิฟต์ ซึ่งมีอยู่มาก
  3. ความสามารถของผู้ที่มาอาศัยนั้นมีอยู่หลากหลาย เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการสร้างงานที่หลากหลายเช่นกันเพื่อความเหมาะสมของผู้อาศัย
  4. มีการฝึกทักษะทั้งด้านการต่อสู้และการทำงานให้กับประชาชน
  5. ผู้เล่นจะสามารถยกระดับของห้องแต่ละห้องได้
  6. ส่งประชาชนให้ไปท่องโลกกว้างเพื่อหาทรัพยากรณ์อื่น ๆ เพื่อความอยู่รอด
  7. สามารถกระจายเสียงผ่านวิทยุเพื่อดึงดูดคนที่รอดกลุ่มใหม่ ๆ ให้เข้ามาอยู่ในฐานลับของตนได้
  8. มีภารกิจประจำวันพร้อมรางวัลให้ผู้เล่น
  9. ผู้เล่นสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้

จากบทความจะทำให้ผู้เล่นได้รู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับเกม Fallout Shelter ว่ามีการเล่นแบบใดและมีข้อดีอย่างไรบ้าง ซึ่งเกมนี้สามารถเข้าถึงได้กับทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ ซึ่งเป็นเกมแนวผจญภัย เอาตัวรอดจากภัยอันตรายทั้งจากสัตว์ร้ายกลายพันธุ์ โจรร้ายและอื่น ๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://th.bignox.com

 1,388 total views,  1 views today

0/5 (0 Reviews)
Share