แข่งวอลเลย์

แข่งวอลเลย์ บอลในประเทศไทยถือว่ามีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเป็นเกิดขึ้นเมื่อใดกันแน่ ปัจจุบันการแข่งขันในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ จึงเป็นกีฬายอดนิยมในไทยและมีแฟน ๆ ร่วมเชียร์กันอย่างต่อเนื่องในทุกวันนี้

ประวัติ แข่งวอลเลย์ บอลในประเทศไทย

สำหรับจุดเริ่มต้นการ แข่งวอลเลย์ บอลในประเทศไทยที่ยังไม่มีข้อมูลรายงานอย่างชัดเจนว่ากีฬาชนิดนี้เข้ามาแพร่หลายในไทยเมื่อใดกันแน่ ซึ่งทราบได้เพียงว่าเป็นกีฬาที่นิยมเล่นในชาวจีน ชาวญวน และมีการแข่งขันกันในระดับสโมสร ชมุม หรือสมาคม ในปี 2477 กรมพลศึกษาได้ทำการจัดพิมพ์กติกาวอลเลย์บอลขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์นพคุณ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้แปลและได้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีเล่นรายละเอียดต่าง ๆ ครบ

ในปีนี้กรมพลศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นมาและทำให้มีการบรรจุกีฬาประเภทนี้เข้ามา ซึ่งรายการแข่งขันที่บรรจุรายการประเภทหญิงเข้ามาเป็นครั้งแรก และเป็นหลักสูตรของโรงเรียนพลศึกษากลางได้กำหนดเป็นภาควิชาบังคับ ต่อมาในปี 2500 ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสนับสนุนและต้องการพัฒนากีฬาให้รุ่งเรืองมากขึ้น

ความมุ่งหมายของกีฬาแข่งวอลเลย์

การ แข่งวอลเลย์ กับความมั่งหมายที่เป็นมากกว่าการแข่งขันที่จะได้รับจากกีฬาประเภทนี้คือ

  • เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการเล่น    
  • สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีในการเล่น  
  • ช่วยเสริมสร้างให้เป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา    
  • พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมการอยู่ร่วมกัน
  • ช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการเล่นแบบทีม การเล่นอย่างถูกต้องและฉลาด
  • ช่วยปลูกฝังนิสัยของการเล่นกีฬาและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • สร้างทักษะของการเล่นกีฬาให้เข้าใจและมีความรู้ ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://thumb.smmsport.com

 994 total views,  1 views today

0/5 (0 Reviews)
Share