อุปกรณ์วอลเลย์บอล

สำหรับกีฬาวอลเลย์บอล (Volleyball) ถือเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างเสมอมาเลยก็ว่าได้ เพราะมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติทั่วโลก พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแย่งชิงรางวัล จึงทำให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และ อุปกรณ์วอลเลย์บอล ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อความเท่าเทียมกันของทุกทีมที่ได้เข้าร่วม

ข้อกำหนดและ อุปกรณ์วอลเลย์บอล ที่ใช้ในการแข่งขัน ในระดับมาตรฐาน

  1. สนามการแข่งขันวอลเลย์บอล ที่ได้รับมาตรฐาน จะต้องเป็นพื้นสนามที่เป็นไม้ หรือพื้นปูนซีเมนต์ที่มีลักษะเรียบ และจะต้องไม่มีสิ่งขีดขวางตั้งอยู่ในบริเวณของสนามการแข่งขัน โดยรูปทรงของสนามที่ถูกกำหนดภายในการแข่งขันระดับนานาชาติ จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีขนาดกว้าง 9 เมตร ความยาว 12 เมตร ความสูงเหนือพื้นสนาม 12.5 เมตร บริเวณรอบสนางจะต้องถูกเว้นที่ว่างห่างออกมาจากพื้นที่สนามแข่งขันที่บริเวณด้านข้างประมาณ 5 เมตร และด้านหลัง 8 เมตร ในส่วนของเส้นรอบสนามที่มีเอาไว้กำกับจุดต่าง ๆ ที่สำคัญ ทุกเส้นจะต้องมีการกำหนดความกว้างของเส้นเอาไว้ที่ 5 เซนติเมตร และจะต้องทาเส้นด้วยสีที่อ่อน แต่ตัดกับพื้นสนาม เพื่อให้นักกีฬาสามารถมองเห็นเส้นสนามได้อย่างชัดเจน
  2. ลูกวอลเลย์บอล อีกหนึ่ง อุปกรณ์วอลเลย์บอล ที่สำคัญ เพราะถ้าหากไม่มีก็คงจะจัดการแข่งขันขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอน สำหรับลูกวอลเลย์บอลที่ได้รับมาตรฐานในการแข่งขัน ระดับนานาชาตินั้น จะต้องเป็นลูกบอลที่มีรูปทรงกลม และมีเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ 65-67 เซนติเมตร โดยมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 260 กรัม แต่จะต้องไม่เกิน 280 กรัม
  3. วัสดุที่ใช้ในการทำลูกบอล ควรเป็นวัสดุที่ทำขึ้นมาจากหนังสัตว์สังเคราะห์ มีความยืดหยุ่นที่มากเพียงพอ ในการรับแรงกระแทกจากนักกีฬา และมีแรงดันลมถูกอัดไว้ภายในลูกในปริมาณที่พอดี ซึ่งสำหรับภายในการแข่งขันขนาดใหญ่ หรือในระดับโลก จะกำหนดให้มีลูกวอลเลย์บอลที่เตรียมไว้ใช้ในการแข่งขันอยู่ที่จำนวน 3 ลูกต่อการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันไม่ติดขัด สะดุด เมื่อลูกวอลเลย์บอลกระดอนออกนอกบริเวณสนามการแข่งขัน

และทั้งหมดนี้ก็คือ ข้อกำหนดและ อุปกรณ์วอลเลย์บอล ที่ใช้ในการแข่งขันที่ได้รับมาตรฐานในระดับการแข่งขัน

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://hailstate.com

 864 total views,  1 views today

0/5 (0 Reviews)
Share