สมาคมเทนนิส

การแข่งขันกีฬาทุกประเภท จะมีสมาคมที่คอยดูแลนักกีฬา รวมไปถึงรูปแบบการแข่งขันในรายการต่าง ๆ สมาคมเทนนิส นับเป็นอีกสมาคมกีฬาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ที่ควบคุมดูแลการแข่งขันเกมเทนนิสต่าง ๆ ในระดับโลก ซึ่ง สมาคมเทนนิสของประเทศไทย อยู่ภายใต้สังกัดการดูแลขององค์การเทนนิสโลกด้วย

สมาคมเทนนิส ผู้กำกับดูแลการแข่งขันรายการเทนนิสทั่วโลก

ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการจัดการแข่งขันสาำหรับ สมาคมเทนนิส รวมไปถึงการจัดอันดับนักเทนนิสที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะอยู่ภายใต้การดูแลของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ที่ถูก่อตั้งขึ้นในปี 1913 เพื่อควบคุมและกำหนดทิศทาง พร้อมทั้งรูปแบบการแข่งขันให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทำให้กีฬาเทนนิสเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมไทย

สมาคมเทนนิสภายใต้การบริหาร และจัดการของ สมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทย

สมาคมเทนนิส ที่ทำหน้าที่ดูแลนักกีฬาและกำหนดรูปแบบการแข่งขันเทนนิสรายการต่าง ๆ ในประเทศไทย จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมีชื่อย่อว่า LTAT โดยรูปแบบการบริหารสมาคม จะเป็นการจัดรูปแบบการแข่งขันที่ได้มาตรฐานตามแบบของสมาคมเทนนิสโลก และขึ้นทะเบียนนักกีฬาเทนนิสของไทย ในการเก็บสะสมอันดับทำแต้มสะสมเพื่อจัดอันดับนักเทนนิสชาวไทย และ ในอันดับโลกจึงนับเป็นงานที่มีความท้าทายอย่างมาก ในการบริหารและจัดการกีฬาและผู้เล่น ให้อยู่ในกรอบของสมาคมเทนนิสโลก

สมาคมเทนนิส ก็กำเนิดจากผู้รักและคลั่งไคล้กีฬาเทนนิส จนพัฒนามาเป็นสมาพันธ์เทนนิสนานาชาติ ที่คอยกำกับดูแล รวมไปถึงการจัดการแข่งขันเพื่อการสะสมคะแนนของเหล่านักเทนนิสต่าง ๆ ทั่วโลก มีการจัดอันดับนักเทนนิสในแต่ละปีด้วยการสะสมคะแนนจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ที่สมาพันธ์จัดขึ้นหรือ สมาพันธ์รับรอง เป็นมาตรฐานที่คงอยู่จนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.healtheuropa.eu

 904 total views,  1 views today

0/5 (0 Reviews)
Share