สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กับจุดเริ่มต้นของการกำเนิดกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งมากกว่า 60 ปี ริเริ่มการเล่นบาสเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477

ซึ่งมีหลักฐานการยืนยันว่า นายนพคุณ พงษสุวรรณ ซึ่งเป็นครูสอนภาษาจีนประจำโรงเรียนมัธยมบพิตรพิมุข ซึ่งนายนพคุณได้เข้ามามีส่วนร่วมให้คำอธิบายกติกาบาสเกตบอลขึ้นเป็นครั้งแรก ให้ความช่วยทางด้านกรมพลศึกษา อีกทั้งกรมพลศึกษาได้จัดทำการอบรมเป็นระยะเวลา 30 วัน ถ่ายทอดความรู้ให้กับครูพลศึกษาจากทั่วประเทศถึงกีฬาชนิดนี้

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

การจัดทำการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกีฬาบาสเก็ตบอลของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เริ่มมาจาก หลวงชาติตระการโกศล ที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องการเล่นและกฎต่าง ๆ เพราะเคยเป็นผู้ที่เคยทำการแข่งขันบาสเกตบอลมาก่อน จึงสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างเข้าใจมากสุด จนได้รับการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันบาสเกตบอลที่สหรัฐอเมริกาในสมัยนั้น ทำให้มีความเข้าใจในทุกรายละเอียดของกีฬาชนิดนี้

สำหรับการจัดการแข่งขันที่เกิดขึ้นในไทย

  • กรมพลศึกษาปี พ.ศ. 2477 กรมพลศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาระดับนักเรียนเป็นครั้งแรก
  • ปี พ.ศ. 2495 ได้จัดการแข่งขันกีฬารบาสเก็ตบอลหญิงและจัดการแข่งขันประเภททั่วไป
  • ปี พ.ศ. 2496 ได้จัดตั้งสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
  • ปี พ.ศ. 2496 ได้เป็นสมาชิกสมาคมบาสเกตบอลระหว่างประเทศ

หลังจากมีการจัดตั้งสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ความนิยมของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยก็มีความนิยมแพร่หลายไปยังทั่วทุกจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ตามหัวเมือง หรือตามเขตอำเภอต่าง

กีฬาบาสเกตบอลได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้น  ส่วนการแข่งขันก็มีจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งมีการแข่งขันทั้งแบบผู้หญิง และผู้ชายที่จัดการแข่งขันขึ้นมาในตอนนี้ โดยมีองค์กรส่งเสริมกีฬาที่จัดขึ้นมาหลัก ๆ คือ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ,  การกีฬาแห่งประเทศไทย , สถาบันการศึกษาทั่วไป , กรมพลศึกษา หรือการจัดการแข่งขันตามสถานที่ศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน โดยปัจจุบันสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย มีนาย นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร เป็นนายกสมาคม

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก  www.starenews.com

 3,525 total views,  3 views today

5/5 (1 Review)
Share