สนามฟุตบอลจําลอง

สนามฟุตบอลจําลอง คือ การย่อสนามให้เล็กลงเพื่อให้เหมาะต่อการเรียนของผู้ที่เป็นนักกีฬาหรือเด็ก ๆ ในช่วงวัยประถมและมัธยมได้เป็นอย่างดี พร้อมทำให้การสอนของคุณครูมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่สนามฟุตบอลแบบจำลองนั้นควรจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมและแสดงตัวอย่างต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้เรียนทุกคน

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก สนามฟุตบอลจําลอง

สำหรับผู้ที่สนใจจะใช้งานสนามฟุตบอลจำลอง เพื่อการเรียนรู้ของผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นนักกีฬาหรือเด็ก ๆ ภายในโรงเรียนและนำมาเป็นเครื่องมือสอนสำหรับคุณครูพลศึกษา คุณสามารถใช้สนามฟุตบอลแบบจำลองอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างประโยชน์ได้ถึง 3 ข้อด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  1. สร้างความเข้าใจได้ดี สนามฟุตบอลจำลองจะเป็นตัวช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับเด็ก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเห็นสนามจริงมาก่อนหรือได้เห็นสนามจริงในขนาดใหญ่ จึงทำให้จินตนาการถึงสนามโดยรวมทั้งหมดได้ไม่ชัดเจนพอ เมื่อถูกย่อลงมาอยู่ในขนาดที่มองเห็นได้ชัด จึงทำให้จินตนาการถึงการเล่นและได้เห็นเส้นขอบสนาม เส้นสำคัญตามกติกาสากล และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามได้ดีมากยิ่งขึ้น
  2. สร้างความสนุกสนาน ขณะที่สอนเกี่ยวกับเรื่องสนามฟุตบอล โดยมีสนามฟุตบอลจำลองอยู่ในการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น พร้อมดึงดูดความสนใจให้เด็ก ๆ ได้รู้สึกอยากมีส่วนร่วมไปกับสนามจำลองนี้มากขึ้นอีกด้วย
  3. สร้างการจดจำที่ดี เมื่อมีการเรียนการสอนที่สนุกสนานและมีสนามฟุตบอลจริงที่ถูกย่อส่วนลงมาให้ที่เห็นชัดเจน ย่อมสร้างการจดจำที่ดีมากขึ้นให้กับผู้เรียน เมื่อต้องสอบหรือตอบคำถามใด ๆ จึงจะทำให้เด็กจินตนาการออกมาเป็นภาพได้ชัดขึ้นและตอบคำถามได้ถูกต้องมากกว่าเดิม

คุณสมบัติที่ดีของสนามฟุตบอลจําลอง

สนามฟุตบอลจำลองไม่ได้มีจุดเด่นแค่ด้านการเรียนการสอนที่เพิ่มความสนุกสนานและการจดจำได้ง่ายเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน ดังนั้นจึงควรมีคุณสมบัติที่ดีดังต่อไปนี้ ก่อนนำไปใช้งาน

  1. ควรมีขนาดที่เหมาะสม ทำให้สามารถมองเห็นสนามได้ชัดเจน เช่น ขนาด 31 x 39 x 10 เซนติเมตร
  2. วัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุคุณภาพ ไม่หลุดหรือแตกหักเสียหายง่าย
  3. ถ้าเป็นสนามฟุตบอลจำลองสำหรับการเรียนรู้ ควรทำมาจากพลาสติกคุณภาพหรือวัสดุใกล้เคียง แต่ถ้าเป็นสนามฟุตบอลจำลองสำหรับการตกแต่ง สามารถเลือกได้ทั้งแบบพลาสติกและแบบกระดาษแข็ง
  4. มีสีสันที่ชัดเจนและมีสีใกล้เคียงกับสนามจริง สนามฟุตบอลจำลองที่ดีต้องเป็นการย่อสนามจริงลงมาสู่สนามจำลอง ดังนั้นจึงควรมีเส้นขอบสนามและเส้นต่าง ๆ ที่ถูกต้องเหมือนกับสนามจริงทั้งหมด

สนามฟุตบอลจําลองให้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียนของเด็ก การสอนของคุณครู และการสะสมให้เป็นของโชว์หรือของตกแต่งภายในบ้านสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันมีขายหลากหลายรูปแบบ คุณจึงสามารถเลือกซื้อมาใช้ได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://th.aliexpress.com

 1,060 total views,  1 views today

0/5 (0 Reviews)
Share