ปลากัดป่า

เรื่องราวของปลากัดได้รับการศึกษาและได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งจากนักเลงปลาและผู้สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับหลายอย่างจริงจัง ซึ่งการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดเพื่อการส่งออกในประเทศไทยทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นเลี้ยง ปลากัดป่า ก่อนที่จะทำการผสมและพัฒนาสายพันธุ์ออกไป จนกลายเป็นปลากัดสวยงามในปัจจุบัน

การแบ่งลักษณะสายพันธุ์ ปลากัดป่า ของประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆ

ปลากัดป่า

ปลากัดหูช้าง ปลาสายสวยงามที่ควรค่าแก่การเลี้ยงประกวด

สำหรับคนส่วนใหญ่คำว่า ปลากัด-ป่า หมายถึงปลากัดที่พบอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งในพื้นที่ที่พบได้ภูมิภาคใดของประเทศไทยจะถูกนับรวมเป็นปลากัด-ป่าทั้งหมด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสำหรับนักชีววิทยาหรือผู้สนใจศึกษาเรื่องปลาน้ำจืด ทำการแบ่งสายพันธุ์ปลากัด-ป่าในประเทศไทยออกเป็น 5 สายพันธุ์ด้วย ตามลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค เป็นปลากัดสายภาคเหนือ ปลากัดสายอีสาน ปลากัด-ป่าตะวันออก ปลากัด-ป่าภาคใต้ รวมไปถึงสุดยอดแห่งปลากัดที่พบเพียงที่เดียวในโลกนั่นคือปลากัด-ป่ามหาชัย ที่พบได้ในบริเวณเล็ก ๆ รอบเขตกรุงเทพฯและจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการปนเปื้อนทางสายพันธุ์ ทำให้เรื่องราวของปลากัด-ป่ามหาชัยกำลังถูกเลือนหายไปตามกาลเวลา

ปลากัดป่า

หนทางการอนุรักษ์ ปลากัด-ป่า ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง

วิธีเพาะปลากัด

ดังนั้นหลายฝ่ายจึงเริ่มต้นออกมาปกป้องสายพันธุ์ ปลากัด-ป่า ของประเทศไทยก่อนที่จะเลือนหายไป และเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำ โดยเริ่มต้นจากการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ของปลา-กัดป่าในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก ที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นเมืองใหญ่ ในปัจจุบันในแต่ละพื้นที่เริ่มมีการปกป้องคุ้มครองหนองน้ำขนาดเล็ก เพื่อให้เป็นที่อยู่ของปลากัดต่อไป และอีกหนึ่งเหตุการณ์อนุรักษ์ได้แก่การเพาะและขยายพันธุ์ปลากัด-ป่าในพื้นที่เลี้ยง แต่ถึงกระนั้นการคัดเลือกสายพันธุ์ถือว่าทำได้ยากยิ่ง เพราะในปัจจุบันนี้ปลากัด-ป่าในประเทศไทยมีการปนเปื้อนของสายพันธุ์อื่น ๆ จนแทบจะหาสายพันธุ์แท้ไม่ได้ แต่ถึงกระนั้นเป็นความพยายามอย่างที่สุด เพื่อที่จะรักษาสายพันธุ์ปลากัดที่ดีที่สุดของไทยเอาไว้

วิธีเพาะปลากัด

ปลากัด-ป่า คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดออกมา จนกลายเป็นปลากัดสวยงามที่โด่งดังไปทั่วโลก ร่วมกันปกป้องและคุ้มครองปลากัด-ป่าสายพันธุ์แท้ให้คงอยู่ไว้ในธรรมชาติของประเทศไทย ทั้งการรักษาสภาพพื้นที่และการเพาะเลี้ยง กับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดให้คงอยู่ไว้กับท้องน้ำไทยไปตลอดกาล

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://i.ytimg.com

 1,307 total views,  1 views today

0/5 (0 Reviews)
Share