ขนาดสนามแบดมินตัน

ขนาดสนามแบดมินตัน มีความสำคัญอย่างมากต่อการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เพราะถ้าสนามไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งในเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาและการตัดสินของกรรมการก็อาจผิดพลาดด้วยเช่นกัน ดังนั้น ขนาดของสนามจึงถูกกำหนดไว้ตามมาตรฐานสากลที่ต้องใช้เหมือนกันทั่วโลก

รูปทรงและ ขนาดสนามแบดมินตัน ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

ขนาดสนามแบดมินตัน ส่วนมากจะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีการตีเส้นภายในสนามไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเส้นเหล่านี้จะเป็นการบอกเขตแดนต่างๆ โดยจะมีทั้งเส้นในและเส้นนอก รวมถึงเส้นขอบเพื่อจะช่วยในการตัดสินของกรรมการที่ชัดเจน โดยรายละเอียดของสนามที่ถูกต้องและใช้เป็นสากลทั่วโลก คือ จะต้องมีรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้างขนาด 610 เซนติเมตร หรือ 6.10 เมตร และความยาว 1,340 เซนติเมตร หรือ 13.40 เมตร เป็นความกว้างและความยาวภายในเส้นสนาม

ส่วนความสูง ขนาดสนามแบดมินตัน จะต้องไม่ต่ำกว่า 10 เมตร และความห่างในแต่ละสนามจะต้องอยู่ที่ 100 เซนติเมตร จะวัดจากเส้นของข้างสนามทั้ง 2 ด้าน ส่วนด้านหลังของสนามจะต้องเป็นโซนพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นราบเรียบและจะวัดจากเส้นหลังของสนามที่ขั้นต่ำประมาณ 80 เซนติเมตร ส่วนเส้นจะมีการระบุทั้งแบบสีขาวและสีเหลือง โดยจะต้องเป็นสีด้านที่ไม่มีการสะท้อนแสงใดๆ ขนาดความกว้างของเส้นจะอยู่ที่ 4 เซนติเมตร

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ของสนาม

พื้นที่ของ ขนาดสนามแบดมินตัน จะถูกแบ่งไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำให้การคิดคะแนนและการฝึกซ้อมเป็นไปตามหลักสากลทั้งหมด โดยสนามแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีการแบ่งพื้นที่ดังต่อไปนี้

  1. ด้านซ้ายของทั้งสองฝั่งสนามจะเป็นเส้นหลังของการส่งและรับลูกยาวประเภทคู่
  2. สนามช่วงกลางจะเป็นสนามส่งลูกที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านขวาและด้านซ้าย
  3. พื้นที่ก่อนถึงตาข่ายจะเป็นเส้นส่งลูกสั้นของทั้งสองฝั่ง
  4. เส้นข้างด้านในจะเป็นเส้นข้างสำหรับเล่นเดี่ยว
  5. เส้นข้างด้านนอกจะเป็นเส้นข้างสำหรับเล่นคู่
  6. ด้านหลังสุดของสนามทั้ง 2 ฝั่ง จะเป็นเส้นเขตหลังของการส่งลูกประเภทเดี่ยว

ขนาดของสนามและรูปแบบเส้นต่างๆ ภายในสนาม จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทั้งหมด ดังนั้นถ้าคุณต้องการเป็นนักแบดมินตันมืออาชีพ ต้องศึกษาลักษณะ ของขนาดสนามแบดมินตัน ที่ถูกต้อง เพื่อทำให้การฝึกฝนของคุณตรงตามหลักสากลมากที่สุด

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://sites.google.com

 2,924 total views,  1 views today

0/5 (0 Reviews)
Share