กติกาวอลเลย์บอล 28

กติกาวอลเลย์บอล 28 ข้อ ถือว่าเป็นกติกากลางหรือกติกาสากลที่จะต้องใช้กันในทุกการแข่งขัน สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงกติกา 28 ข้อ เพื่อทำให้คุณสามารถลงแข่งขันได้อย่างมั่นใจ และระมัดระวังการเล่นเพื่อไม่ให้ผิดกฎได้มากขึ้น

ความสำคัญของ กติกาวอลเลย์บอล 28 ข้อ

กติกาวอลเลย์บอล 28 ข้อ ถือเป็นตัวกำหนดให้ผู้เล่นสามารถเล่นกันอย่างเป็นธรรม ไม่มีการเอาเปรียบและเป็นกติกาสากลที่จะช่วยทำให้ทุกการแข่งขันเกิดระเบียบที่ดีมากขึ้น

กติกาวอลเลย์บอล 28 ข้อ มีดังต่อไปนี้

 1. กติกาว่าด้วยพื้นที่เล่นลูกที่จะมีการบอกถึงขนาดของสนาม, พื้นผิวสนาม, เส้นบนพื้นสนาม, เขตแดนต่างๆ รวมไปถึงอุณหภูมิและแผนผังของสนามทั้งหมด
 2. กติกาบอกถึงตาข่ายและเสาขึงตาข่ายที่จะเป็นการบอกถึงขนาดและการจัดวางอย่างถูกต้อง รวมไปถึงกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวกับตาข่ายและเสาทั้งหมด
 3. กติกาที่เกี่ยวกับลูกบอล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาด น้ำหนัก และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
 4. กติกาที่กำหนดในเรื่องของทีมที่เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล
 5. กติกาเกี่ยวกับหัวหน้าทีมในเรื่องของความประพฤติ ระเบียบวินัย และหน้าที่
 6. กติกาที่เกี่ยวกับการได้รับคะแนนของทั้งสองฝ่าย
 7. กติกาที่เกี่ยวกับรูปแบบการเล่นทั้งหมด
 8. กติกาเกี่ยวกับลูกบอลที่โดนตาข่าย
 9. กติกาเกี่ยวกับผู้เล่นที่โดนตาข่าย
 10. กติกาเกี่ยวกับการเสิร์ฟภายใน 8 วินาที
 11. กติกาเกี่ยวกับการหยุดเล่น
 12. กติกาเกี่ยวกับการหยุดเล่นเพิ่มเติม (กรณีพิเศษ)
 13. กติกาเกี่ยวกับการเสิร์ฟ
 14. กติกาเกี่ยวกับการรุก
 15. กติกาเกี่ยวกับตัวรับอิสระ
 16. กติกาเกี่ยวกับการหยุดแข่งขัน
 17. กติกาเกี่ยวกับการหน่วงเวลาการแข่งขันต่อไป
 18. กติกาเรื่องข้อยกเว้นการหยุดแข่งขัน
 19. กติกาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการหยุดพัก
 20. กติกาเรื่องของตัวรับอิสระที่เป็นกติกาเพิ่ม
 21. กติกาความประพฤติของนักวอลเลย์บอล
 22. กติกาการเล่นที่ผิดมารยาทและการลงโทษทั้งหมด
 23. กติกาที่เกี่ยวกับหน้าที่ในการตัดสิน
 24. กติกาที่เกี่ยวกับผู้ตัดสินที่ 1
 25. กติกาที่เกี่ยวกับผู้ตัดสินที่ 2
 26. กติกาเกี่ยวกับผู้บันทึกการแข่งขัน
 27. กติกาเกี่ยวกับผู้กำกับเส้น
 28. กติกาเกี่ยวกับสัญญาณของการแข่งขัน

จุดเด่นของกีฬาวอลเลย์บอล

จุดเด่นของกีฬาวอลเลย์บอลและ กติกาวอลเลย์บอล 28 ข้อคือ การเล่นที่สร้างทักษะความเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมและการยอมรับต่อกฎกติกาและมารยาทที่ถูกต้องภายในสนาม ซึ่งจะมีอยู่ภายในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังนั้นนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้ได้รับประโยชน์ ทั้งในเรื่องของความคิด, ทักษะร่างกาย และจิตใจที่พร้อมสู้อยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.sensorymamasavingcents.com

 42,737 total views,  1 views today

5/5 (2 Reviews)
Share