กติกาการเล่นเทเบิลเทนนิส

การเล่นเทเบิลเทนนิส สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มีการวางระเบียบเอาไว้อย่างชัดเจนก็คือ กติกาการเล่นเทเบิลเทนนิส ที่ผู้เล่น, ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสินและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจให้ดี ซึ่งหากจะสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับกติกาในการเล่นจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้างนั้น บทความนี้เรามีคำตอบมาฝาก

กติกาการเล่นเทเบิลเทนนิส ที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

เทเบิลเทนนิส เป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1890 ซึ่งตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มีการวางรากฐานของการเล่นกีฬาชนิดนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีการจัดการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงกฎกติกาการเล่นเทเบิลเทนนิสที่เราควรศึกษาเรียนรู้จะมีข้อใดบ้างนั้น ไปติดตามได้ดังต่อไปนี้

  1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน กติกาการเล่นเทเบิลเทนนิสในกลุ่มนี้จะมีการระบุข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ โดยประกอบไปด้วย ไม้เทเบิลเทนนิส, ลูกบอล, โต๊ะเทเบิลเทนนิส และตาข่ายที่ใช้ขึงเป็นเส้นแบ่งกลาง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสหพันธ์เบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) เท่านั้น
  2. คำจำกัดความ เป็นกติกาการเล่นเทเบิลเทนนิสที่กล่าวถึงความหมายของการกระทำต่างๆ ในการเล่น ไม่ว่าจะเป็นการตีลูก, การตีโต้, การขวางลูก รวมทั้งกำหนดนิยามต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่ง, ผู้รับ, ผู้ตัดสิน และผู้ช่วยตัดสิน
  3. การส่งและการรับลูกที่ถูกต้อง เป็นกติกาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับและการส่งลูกเทเบิลเทนนิส โดยจะต้องมีการกำหนดตำแหน่งของมือและลูกเทนนิสในการส่ง รวมถึงกติกาในรายละเอียดของการเริ่มส่งลูกจนกระทั่งลูกถูกตี รวมถึงฝ่ายที่รับลูก เพื่อเป็นแนวทางในการให้คะแนนหรือตัดแต้มผู้เล่นที่ทำผิดกติกา
  4. ลำดับในการเล่น เป็นกติกาที่กล่าวถึงรายละเอียดของลำดับการส่ง การรับ และแดน พร้อมด้วยระบุการผิดลำดับในการส่ง การรับ และแดน
  5. กติกาในการเล่นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย, สภาพสนามแข่ง, การดำเนินการแข่งขัน รวมถึงมารยาทในการเล่นเทเบิลเทนนิสต่างๆ ที่ผู้แข่งขันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม

การเรียนรู้และทำความเข้าใจกติกาการเล่นเทเบิลเทนนิสให้แม่นยำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำผิดพลาดที่บางครั้งอาจเป็นเหตุให้การแข่งขันยุติลงและเสียโอกาสในการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดาย

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.kingpinplay.com

 1,493 total views,  2 views today

5/5 (1 Review)
Share